Particulieren

Dat d'n Binger het kloppend hart is van het sociaal-maatschappelijk leven in Meijel is alom bekend. Dat de rol die d'n Binger speelt ten aanzien van regionale en ook provinciale evenementen steeds prominenter wordt zal ook geen nieuws zijn.


Per januari 2009 is de explotatie van d'n Binger, in handen van d'n Binger B.V. Dezelfde accommodatie, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. Nu echter met nog meer mogelijkheden. U kunt in d'n Binger dus ook terecht voor alle soorten feesten en bijeenkomsten van particuliere aard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bruiloften, partijen, recepties enz.


Graag tot ziens.